Durant la sessió vam consensuar que per a definir l'idea d'un projecte, calia seguir el procés següent:

  • Identificar destinataris
  • Identificar un tema i relació amb currículum (criteris avaluació)
  • Definir l'objectiu/pregunta/conflicte cognitiu
  • Incloure context/escenaris/rols.
  • Definir el producte
  • Temporització, avaluació, suports, eines TIC.

En la mesura del possible, és necessari incorporar l'alumnat en la presa d'aquestes decisions.